On-Cloud หรือ On-Premise เลือกใช้อะไรดี ??

clock
15 July 2022
จะเห็นว่า Cloud Solution เป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน  แต่ในทางกลับกันหลายๆ องค์กรก็ยังคงเลือกใช้  On-premise อยู่ด้วย
มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ On-premise ยังไม่หายไปจากธุรกิจ และอะไรที่ทำให้
On-cloud ยังไม่ใช่ตัวเลือกดีที่สุดเสมอไป
เราจะนำมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแต่ละเรื่องในบทความนี้
ภาพจาก https://pngset.com/
 1. Performance
  On-Premise : การติดตั้งและทรัพยากรของ on-premise  โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถ scale-up หรือ scale-down ได้ทันทีที่มีความต้องการ  จึงเป็นข้อจำกัดในกรณีต้องการรองรับการใช้งานจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ อย่างเช่น ช่วงที่มีแคมเปญด้านการตลาด เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามหลายๆองค์กรก็ยังมี server on-premise สำหรับ environment ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้มีความจำเป็นในการ scaling บ่อยๆ อย่าง environment ที่ใช้ในการทดสอบนั่นเอง
  On-Cloud : ภายใน cloud data center ส่วนใหญ่ hardware จะถูกอัพเกรดให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ  ทำให้ได้ค่า latency หรือ performance ที่ดี  และที่สำคัญมีความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้งานในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรทันทีที่ต้องการ  โดยไม่จำเป็นต้องรอฮาร์ดแวร์ใหม่ในการเพิ่มปริมาณ resource  นี่เป็นเหตุผลหลักๆที่ Cloud ตอบโจทย์ความต้องการบน production environment
 2. Access and Control
  On-Premise : ข้อมูลทางธุรกิจ  hardware และ software ทั้งหมดจะอยู่ในการควบคุมและดูแลโดยองค์กรของเราเองทั้งหมด แต่การเข้าถึงและการดูแลรักษาอาจจำเป็นต้องใช้การ on-site เข้าไปที่ data center
  On-Cloud : สามารถเข้าถึงระบบของเราได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บเบราว์เซอร์จากอุปกรณ์ใดก็ได้  เพียงแค่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 3. Cost
  On-Premise : องค์กรจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา hardware พลังงานไฟฟ้า และพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ  อาจฟังดูมีค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่ต้องดูแล  แต่หากคำนวนถึงการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือการทดสอบระบบที่มีการเชื่อมต่อไปสู่ระบบเครือข่าย third party ที่มี traffic ปริมาณมากแล้ว on-premise ก็อาจจะประหยัดกว่าได้ และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่ในหลายๆองค์กรยังคงมีการใช้งาน on-premise
  On-Cloud : องค์กรจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้งานทรัพยากรตามที่ใช้งานจริง  โดยที่ผู้ให้บริการแต่ละที่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายของแต่ละ service เอาไว้  ซึ่งเราก็สามารถเลือกเปิด service นั้นๆ ได้ทันทีที่เราต้องการ  หรือปิด service ได้ทันทีที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว  เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน
 4. Security
  On-Premise : หน่วยงานที่มีข้อมูล sensitive data เช่น รัฐบาลและอุตสาหกรรมการธนาคาร จะต้องรักษาระดับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวไว้ใน data center ของตนเอง  ซึ่งการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหลายอุตสาหกรรม
  On-Cloud : ความท้าทายด้านความปลอดภัยยังคงเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งในการปรับใช้ cloud computing  ซึ่งแผนกไอทีหลายแห่งทั่วโลกยังคงกังขากับบริการระบบ cloud ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ หรือแม้แต่ทรัพย์สินทางปัญญา
 5. Compliance
  On-Premise : ปัจจุบันบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีส่วนใหญ่ดำเนินการภายใต้รูปแบบการกำกับดูแลและการควบคุมด้านกฎระเบียบ ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติการเคลื่อนย้ายและความรับผิดชอบในการประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา (HIPAA) รับรองความปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล สำหรับองค์กรที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว  on-premise ยังคงช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดในการพิสูจน์ทราบได้ว่าข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ที่ใด
  On-Cloud : ในทางกลับกัน ธุรกิจที่เลือก cloud computing ควรทำ Due Diligence เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการได้ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านกฎระเบียบที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  สิ่งนี้สามารถสร้างความอุ่นใจได้ว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า คู่ค้า และพนักงานได้รับการปกป้องดูแล
 6. Longevity
  On-Premise : อายุการใช้งานของ hardware จะใช้งานได้นานหรือไม่นั้น  ขึ้นอยู่กับแนวทางแก้ไขและกระบวนการบำรุงรักษาขององค์กร  ซึ่งโดยเฉลี่ยอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 3 ปี
  On-Cloud : ทรัพยากรต่างๆ ถูกเก็บไว้ที่ data center ของผู้ให้บริการ  และหน้าที่การบำรุงรักษาอุปกรณ์ก็ตกไปอยู่ที่ผู้ให้บริการนั่นเอง
 7. Skill
  On-Premise : บุคลากรที่ดูแลระบบ  มีความจำเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้าน infrastructure ในการติดตั้ง  รวมถึงความสามารถในการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์
  On-Cloud : ผู้ให้บริการระบบ cloud ส่วนใหญ่ก็จะมี service มากมายให้เลือกใช้  เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการติดตั้ง การใช้งานและดูแลรักษา  อีกทั้งยังมีบริการในการให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญของผู้ให้บริการนั้นๆ อีกด้วย
ภาพจาก https://www.cleo.com/
กล่าวได้ว่าทั้ง On-Premise และ On-Cloud ต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยในแต่ละเรื่อง  และเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเลือกใช้  ก็สุดแล้วแต่ความต้องการในการใช้งาน  โดยเราสามารถหยิบเอาเหตุผลแต่ละข้อด้านบนนี้มาประกอบการตัดสินใจ  เพื่อให้ได้ infrastructure ที่เหมาะสมกับองค์กรของเรามากที่สุดนั่นเอง


ข้อมูลอ้างอิง
- https://v2cloud.com/blog/on-premise-vs-cloud
- https://www.cleo.com/blog/knowledge-base-on-premise-vs-cloud

Tags:#cloud

Author
Writer: DevOps Team

ทีม DevOps ของ Blockfint ที่มีความเชี่ยวชาญ Cloud Native Services & Solutions


Interested to be our partner?
Mailbox